Päiväkoti Pikkutonttu
Kaarikatu 22 A, 15100 Lahti.
045-675 2000        
                                            
         
      PÄIVÄKOTI  PIKKUTONTTU 

 Tasapainoisen kasvun eväitä pienessä päiväkodissa

    MUSIIKKI - TAIDE - LIIKUNTA


                                     Emme ole suuri
                                 olemme pienen pieni.
                                  Siinäpä onni juuri
                                 sinnepä kulkee tieni.

Pikkutonttu on kodikas,vain yhden pienen lapsiryhmän päiväkoti, Päiväkodin lapsimäärä on lasten ikärakenteesta riippuen n. 10-14. Lapset ovat iältään 1 - 5-vuotiaita. Tarjoamme varhaiskasvatusta perheen tarpeen mukaan ajalla klo:  7.30-16.30                      

Päiväkoti toimii sisarusryhmä periaatteella eli ryhmässä on eri-ikäisiä lapsia. Leikeissään ja askareissaan lapset ovat 2-4 lapsen ryhmissä. Kaikkein pienimmille on oma rauhallinen leikkitila.

Keskellä kaupunkia ja ihan kuin maalla
Päiväkodilla on oma turvallisesti aidattu piha, joka rajoittuu Launeen perhepuistoon. Käytettävissämme on perhepuiston monipuoliset leikkivälineet ja toimintamahdollisuudet. Hepat, lehmät, possut asustavat lähes naapurissamme Marolan kotieläinpihassa ja saamme nauttia maalaistunnelmasta keskellä kaupunkia. Puistoalue on kesällä vehreä ja talvella virikkeellinen lumileikkipaikka. Luontorakkaana päiväkotina meillä on hienot mahdollisuudet seurata ympäristössämme vuodenaikojen vaihtelua ja niin kotieläinten kun metsäneläintenkin elämää läpi vuoden.

Toiminta-ajatus
Toiminta-ajatuksenamme on tarjota laadukasta, kodikasta ja lämminhenkistä varhaiskasvatusta perheille, jotka arvostavat erityisesti pienen  päiväkodin tuttua ja turvallista ilmapiiriä. Noudatamme kunnan varhaiskasvatus suunnitelmaa. Tämän lisäksi kasvatustyömme perustuu Steinerpedagogiseen  kasvatusajatteluun.

Arvot
Päiväkotimme keskeisiä arvoja ovat kodinomaisuus, kiireettömyys, lapsen yksilöllisyyden kunnioittaminen, rajat ja rakkaus osana kasvun ja kehityksen tukemista. Lapsen minäkuvan kokonaisvaltaista kehittymistä tuemme monipuolisen toiminnan ja taidekasvatuksen keinoin (musiikki, kuvataide, liikunta  ja ilmaisu).

TASAPAINOISEN KASVUN TUKENA

Muskari
Päiväkodissamme toimii yksi Lahden konservatorion (consis) musiikkileikkikouluryhmistä ja siihen kuuluvat kaikki Pikkutontun lapset.

Taidekasvatus 
Taidekasvatus vahvistaa lapsen omaa ajattelua ja mielikuvitusta sekä rohkaisee häntä toimimaan elämässään luovasti. Taidekasvatus mahdollistaa lapsen osallisuuden lastenkulttuuriin sekä tekijänä että kokijana. Tarkemmat tiedot löydät sivun ylälaidassa olevasta valikosta.

Liikuntaleikkikoulu
Sovellamme sertifioitua Nuori Suomi liikuntaleikkikoulun-ohjelmaa päiväkodin liikuntakasvatuksessa, Lisätietoja yllä olevasta liikuntaleikkikoulu-valikosta.

Viskaritoiminta
Viisivuotiaille järjestämme ns. viskaritoimintaa, jonka tarkoituksena on tutustua hieman etukäteen esikoulussa käsiteltäviin asioihin ja toimia siltana esikouluun.

Henkilökunta
Pikkutontun  varhaiskasvattajat  tekevät kasvatustyötä yli 20 vuoden työkokemuksella ja ammattitaidolla.
Päivitämme osaamistamme osallistumalla säännöllisesti erilaisiin kasvatusalan koulutuksiin ja teemme tätä työtä kutsumuksesta sekä suurella sydämellä.

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajat: Anita Görman ja Kirsi Laaksonen
Lahden konservatorion musiikkileikkikoulu/Pikkutontun ryhmä: Tia Tarkiainen (musiikkipedagogi)

Turvallisuus: Yksityinen varhaiskasvatus on kaupungin viranomaisten sekä Hämeen-Läänin hallituksen valvomaa toimintaa, jota koskee samat turvallisuus-hygienia-ja tilavaatimukset kuin vastaavia kunnallisia toimipisteitä.

Pienen lapsen  turvallisen ja kiireettömän arjen sekä laadukkaan päiväkoti-kriteerit täyttävän varhaiskasvatuksen takaa monialaisesti koulutetut varhaiskasvatuksen ammattilaiset  sekä yhteistyökuppanimme.                           
Katso video meistä :)