Pikkutontun taidekasvatus

Taidekasvatuksemme eri osa-alueita ovat kuvataide, askartelu, kädentyöt, päiväkodin musiikkikasvatus, Lahden konservatorion musiikkileikkikoulu, lasten tanssi, liikuntaleikki, draama/ilmaisu, kirjallisuus/sadutus ja nukketeatterit.Osa taidekasvatuksesta sisältyy viikko-ohjelmaamme ja osa sisältyy eri teemoihin, joita toteutetaan projektin omaisesti vuoden mittaan.

Kuvataiteellinen osuus taidekasvatuksestamme on kokonaisvaltaista. Maalaukset, kollaasit + muut askartelut liittyvät aina päiväkodissa eri vuodenaikoina laulettuihin lauluihin, satuihin ja runoihin sekä vuodenaikajuhliimme. Pyrimme luomaan lapsille vahvan tuntuman eri vuodenaikoihin ja tunnelmiin. Lähestymistapa on ominaista Steinerpedagogiikalle ja toimii osana mm.ympäristö, perinne ja luontokasvatusta.

Päiväkodin kuvataidekasvatuksen yksi kulmakivistä on ns. " Steinerpedagoginen maalaus/terapiamaalaus" eli märkää-märälle akvarellimaalaus. Tässä maalaustekniikassa tärkeää ei ole niinkään tulos vaan se että lapsi täysin itsenäisesti luo oman maalauksen ja kokee taiteellisen elämyksen, kun kirkkaat loistavat värit liikkuvat märän paperin pinnalla lähes orgaanisina ja yllättäviä muotoja ottaen.

Lisäksi päiväkodissamme tutustutaan myös sekatekniikoihin. Lapsen ikäkaudesta riippuen sekatekniikkatyöt saattavat usein vaatia aikuisen avustusta, mutta tällaisessa tekemisessä korostuukin enemmän yhdessä tekeminen ja työn prosessin omaisuus, työ ei yleensä valmistu hetkessä vaan enemmänkin useassa eri vaiheessa. Lopputulokset ovat sitten kaikkien ihailtavina ja lapset saavat kokea onnistumisen iloa sekä myöskin vuodenaikoihin sisältyviä tunnelmia itse tehtyinä ja vahvasti koettuina.

Steinerpedagogiikassa taidekasvatus läpäisee kaiken toiminnan, se ei ole yksi osa-alue vaan laaja kokonaisvaltainen lähestymistapa elämänilmiöihin.

Teksti: Kirsi Laaksonen, varhaiskasvattaja