LiikuntakasvatusLiikuntaleikkikoulutoiminta
Pikkutontun varhaiskasvattajilla on Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu-ohjaajan pätevyys (sertifioitu). Liikuntaleikkikoulun vuosiohjelmaa (Nuori Suomi) tavoitteineen integroidaan osaksi päiväkodin liikuntakasvatuksen suunnitelmaa ja sitä käytetään soveltuvin osin päiväkodin oman liikuntasuunnitelman apuna.

Liikuntaleikkikoulutoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kehitystä monipuolisesti liikunnan avulla. Liikunnan merkitys on suuri lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Liikuntaleikeissä lapsi oppii kehon hallintaa, perusliikkeitä, yhdessäoloa sekä kokee oivaltamisen iloa ja onnistumisen elämyksiä ennen varsinaisten lajitaitojen opettelua. Liikuntaleikkikoulun ohjelma suunnitellaan aina vuosittain, juuri sen hetken lapsiryhmän tarpeita vastaavaksi. Liikuntakasvatus Pikkutontussa sisältää sisä-sekä ulkoliikuntaa.Vuoden mittaan tutustumme   mm. musiikkileikkiliikuntaan, satujumppaan, lasten tanssiin ja seikkailuliikuntaan.


AUTO

KIIKKULAUTA